Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach organizowanych
przez
  Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie                                             w okresie 01.09.2017-31.01.2021