Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Górska Odznaka Turystyczna

GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wycieczek w górach Polski oraz przygranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

Regulamin GOT

Odznaka Turystyki Pieszej

Odznaka Turystyki Pieszej jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez PTTK w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.
OTP można zdobywać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odbywając wycieczki piesze (1 km = 1 punkt) na terenach nizinnych oraz niektórych terenach wyżynnych kraju.

odznaki_02

odznaki_03

Regulamin OTP

Kolarska Odznaka Turystyczna

Celem KOT jest zachęcenie do poznawania piękna kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odbył wymaganą ilość wycieczek kolarskich i pokonywał trasy zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym.

odznaki_05

Regulamin KOT