Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Władze oddziału w Lubinie wybrane zostały na XVI Walnym Zjeździe Oddziału    w 2022 roku :

Zarząd Oddziału PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

Eugeniusz Paszkiewicz            Prezes
Jacek Bieniek                            Wiceprezes
Beata Polak                              Sekretarz

Lucyna  Kozłowska               Skarbnik

Ryszard Wiśniowski
Damian Czajkowski

Oddziałowa Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

Kolasa Krystyna                 Prezes
Irena Wojciechowska       Skarbnik

Mirosław Dąbrowski   Wiceprezes

Dżugaj Jadwiga

Omiatacz Beata         Sekretarz            

Sąd Koleżeński Oddziału PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

Ryszard Borsiak              Prezes
Marek Piwoński              Wiceprezes
Tadeusz Królewicz          Sekretarz
Waldemar Rysz
Kazimierz Bartoch