Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

         Oddział został powołany w dniu 21.12.1965 roku w obecności wiceprezesa Zarządu Okręgowego PTTK z Wrocławia pana Zbigniewa Kukiza a zatwierdzenie nastąpiło 29.12.1965.

         12.01.1966 roku Oddział Uzyskał status osoby prawnej. Od samego początku istnienia, Oddział związany jest z Legnicko-Głogowskim Okręgiem Miedziowym. W pierwszym roku istnienia powstały 23 Koła PTTK.

         W październiku 1966 zorganizowano I Rajd Ziemi Lubińskiej. W 1969 roku z inicjatywy Komisji Turystyki Pieszej powstał działający do dziś Klub Turystyki Kwalifikowanej „Problem”.

         W październiku 1970 roku odbył się I Rajd Górski Górników Miedzi organizowany do dnia dzisiejszego. W 1972 roku powołano do życia Komisję Kół Zakładowych. Komisja Młodzieżowa zorganizowała I Zlot „SKKT” w Rudnej. Po III Rajdzie Górskim Górników Miedzi władze Oddziału nawiązały stałe kontakty ze Związkową Radą KGHM, która zaczęła głównie sponsorować naszą działalność turystyczną.

         W 1978 roku po raz pierwszy na naszym terenie gościliśmy uczestników 14 Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Polskiej Miedzi. W roku tym także zostaliśmy wyróżnieni Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

W 1979 roku na terenie naszego województwa odbył się XIII Międzynarodowy Turystyczny Zlot Przyjaźni.

         W 1980 roku obchodziliśmy mały Jubileusz 15-lecia Oddziału.

         Rok 1990 to srebrny jubileusz istnienia Oddziału. W roku tym także zmieniliśmy lokal z  Placu Wolności 11 na ulicę Kopernika 10.

Od 01.01.1991 roku Oddział przyjął nazwę „Zagłębia Miedziowego” i rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą. Podjęliśmy działania, aby samodzielnie istnieć i działać jako niezależna jednostka PTTK z osobowością prawną.

         Od października 1992 roku nasza siedziba znajduje się w Rynku. Oddział „Zagłębie Miedziowe” Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Lubinie od chwili powstania zapisał się w świadomości mieszkańców Zagłębia Miedziowego jako stowarzyszenie zajmujące się działalnością turystyczną i edukacyjną.

        W 2002r. w ramach programu Międzynarodowego Roku Gór UNESCO, 14 września Zarząd Główny PTTK podjął decyzję o rozpropagowaniu ww. programu wśród społeczności lokalnej.   Pomysł polegał na zdobywaniu najwyższego szczytu w swoim powiecie. Najwyższym wzniesieniem w powiecie lubińskim jest Grzybowa Góra (217 m.n.p.pm).

         Prezes PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie – Marian Hawrysz, zwrócił się z prośbą do pana nadleśniczego Piotra Cybulskiego o postawienie kamienia z napisem „Grzybowa Góra” – (postument wyznacza najwyższy punkt powiatu lubińskiego).

         Dnia 14 września w ramach programu UNESCO, Grzybową Górę zdobyło 480 osób. W całej Polsce pod względem ilości osób zdobywających najwyższe wzniesienia w powiatach Lubin zajął 3 miejsce.

           W 2003r. zainicjowano imprezę „Zimowe Wejście na Grzybową Górę”, rok później pierwsi śmiałkowie nocowali pod namiotami, zimą na Grzybowej Górze (I Biwak na Grzybowej Górze).

         Przez Grzybową Górę przebiegają niebieski szlak (Polskiej Miedzi). Na szlaku prowadzącym od Polkowic (niebieski) na Grzybową Górę znajduje się głaz narzutowy „Piotrek”, blisko Kopalni „Lubin”.

         Co roku organizowane są imprezy na Grzybowej Górze z udziałem dzieci i młodzieży: Wejście na Grzybową Górę  oraz Zimowe Wejście na Grzybową Górę.

         Co roku spełniamy oczekiwania turystów i organizujemy cykl imprez turystyczno-krajoznawczych np: rajdy piesze, nizinne i górskie, rowerowe, konkursy i olimpiady, giełdę piosenki turystycznej, cykl imprez np: „W niedzielę nie ma nas w domu” oraz wiele innych. Naszymi celami są: wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych, rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo, szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie, pomaganie w wędrownictwie indywidualnym, tworzenie i upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych i kultury wędrownictwa.

Prezesi Oddziału PTTK w Lubinie w okresie 50-lecia

Bogdan Paszkiewicz – 1965 – 1966
Tadeusz Szewczyk – 1967 – 1971
Lechosław Kurowski – 1972 – 1982
Zbigniew Warczewski – 1982 -1985
Alojzy Panic – 1985 – 1989
Lechosław Kurowski – 1989 – 1997
Marian Hawrysz – 1997 – 1999
Lechosław Kurowski – 1999 – 2000
Marian Hawrysz  – 2001 – 2016                                                                Eugeniusz Paszkiewicz  – 2017-nadal   

Oddział prowadzi swoją działalność w oparciu o:

Koło PTTK „Cepry” przy KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna”
Koło PTTK przy PeBeKa
Koło PTTK przy Biurze Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A.
Koło PTTK „Łaziki” przy KGHM „Polska MiedĄ” S.A. O/ZG „Lubin”
Koło PTTK przy KGHM „Polska Miedź” S.A. O/COPI
Koło PTTK „Senior” przy Domu Dziennego Pobytu
Koło PTTK przy Klubie Górskim „Problem”
SKKT – PTTK przy SP NR 3 w Lubinie
SKKT – PTTK „Piechur” przy SP NR 5 w Lubinie
SKKT – PTTK przy SP NR 8 w Lubinie
SKKT – PTTK przy SP NR 10 w Lubinie
SKKT – PTTK przy Gimnazjum NR 3 w Lubinie
SKKT – PTTK przy Gimnazjum NR 5 w Lubinie
SKKT – PTTK „Łaziki” przy ZSR w Chróstniku

=====================================

Członek Honorowy PTTK

Marian Hawrysz – 2017

====================================