Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Załącznik nr 1 do uchwały

 

Kalendarz imprez na rok 2019

Oddziału PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

 

 

Data Impreza Charakter imprezy turystycznej Organizator
20.01.2019 Wędrówki z PTTK

 

Ogólnodostępna

Piesza górska/ rekreacja

 

O/PTTK Lubin

23.02.2019 Zimowe Wejście

na Grzybową Górę

Koźlice

Ogólnodostępna

Piesza / rekreacja

O/PTTK Lubin

 

17.02.2019 Wędrówki z PTTK Ogólnodostępna

Piesza /rekreacja

 

O/PTTK Lubin

24.03.2019 Wędrówki z PTTK

 

Ogólnodostępna

Piesza /rekreacja

 

O/PTTK Lubin

23.03.2019 Rajd pn. „MARZANNA 2019”

Gola

 

Dla młodzieży szkolnej O/PTTK Lubin
13.04.2019 Rajd Młodzieżowy

pn. „Na szlaku z PTTK”

Czaple

zdobywamy odznaki turystyki kwalifikowanej

Dla młodzieży szkolnej O/PTTK Lubin
14.04.2019 Wędrówki z PTTK

Góry Wałbrzyskie

Ogólnodostępna

Piesza /rekreacja

 

O/PTTK Lubin

19.05.2019 Wędrówki z PTTK

Okole

Ogólnodostępna

Piesza górska/ rekreacja

 

O/PTTK Lubin

26.05.2019 Wędrówki z PTTK

Forst

Ogólnodostępna

Piesza /rekreacja

 

O/PTTK Lubin

01-02 czerwca 2019 Spływ Kajakowy

Pakica

Ogólnodostępna

Turystyka kwalifikowana

O/PTTK Lubin
19-24 czerwca 2019 Wędrówki z PTTK

Kaszuby-Gdańsk

Ogólnodostępna

Piesza/Turystyka kwalifikowana

 
07/08/09 czerwca 2019 Rajd Polska Miedź

Radków

 

Pracownicy

KGHM PM S.A.                         i podległych spółek

Piesza/ górska/ rekreacja

O/PTTK Lubin

 

 

 

Lipiec/sierpień

2019

Cykl imprez pn. „W niedzielę

nie ma nas w domu”

Ogólnodostępna

Górska/piesza/rekreacyjna

O/PTTK Lubin
22.09.2019 Wędrówki z PTTK Ogólnodostępna

Górska/piesza/rekreacyjna

O/PTTK Lubin

 

21.09.2018 Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna 2019

 

Dla młodzieży szkolnej

Ogólnodostępna

Piesza/rowerowa

O/PTTK Lubin
04/05/06.10.2019 50 Rajd Górników Miedzi Pracownicy

KGHM PM S.A.                       i podległych spółek

Piesza/ górska/ rekreacja

O/PTTK Lubin
20.10.2019 Rajd Pieczonego Ziemniaka Dla młodzieży szkolnej O/PTTK Lubin
21.10.2019 Wędrówki z PTTK Ogólnodostępna

Górska/piesza/rekreacyjna

Koło „Włóczykij”

O/PTTK Lubin

07.11.2019 V Nocny Rajd Niepodległości

Lubin i okolice

Ogólnodostępna,

dla młodzieży szkolnej

Piesza / rekreacja

O/PTTK Lubin
10.11.2019 Wędrówki z PTTK Ogólnodostępna

Piesza/rekreacyjna

O/PTTK Lubin
08.12.2019 Wędrówki z PTTK

-podsumowanie sezonu

Ogólnodostępna

Górska/piesza/rekreacyjna

 

O/PTTK Lubin

 

 

Kalendarz imprez przyjęty przez nw. Koło.

 

Koło PTTK ŁAZIKI O/ZG Lubin 
HARMONOGRAM WYCIECZEK NA ROK 2019

LUTY 16.02.2019 (sobota) Bal Gałganiarzy

MARZEC 23.03.2019 (sobota) Poszukiwanie Wiosny

KWIECIEŃ 06.04.2019 (sobota) Szlak Kamiennych Krzyży-Czaple

MAJ 11-12 maja 2019 – Karkonosze (Szklarska Poręba)

CZERWIEC 08/09.06.2019 Rajd KGHM Polska Miedź 
CZERWIEC
15-22.06.2019-Pieniny +Jura

LIPIEC SIERPIEŃ Wycieczki wg harmonogramu oddz. PTTK w Lubinie pod hasłem W niedzielę nie ma nas w domu

SIERPIEŃ 24/25.08.2019 Lubawka i okolice

WRZESIEŃ 14/15.09.2019 Ślęża i okolice

PAŹDZIERNIK  -05/06.10.2019- Rajd Górników Miedzi

PAŹDZIERNIK  -zakończenie sezonu turystycznego

 

 

Klub Górski PTTK „Problem”

 

Wg klubowego harmonogramu Spotkania z Ludźmi Gór Ogólnodostępna

-działalność kulturalna

Klub Górski PTTK Problem

 

 

 

Rok 2019 – Rokiem Młodych w PTTK.

 

Hasło programowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na rok 2019                   „Z PTTK wspólnym szlakiem”.