Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Wędrówki z PTTK-Rajd KGHM Polska Miedź 09/10 czerwca 2018r.-Kamieniec Ząbkowicki

Bar

BRAK MIEJSC.

 

Zapraszamy do udziału w Rajdzie KGHM Polska Miedź

Trasa dwudniowa 09/10 czerwca 2018r.

Wpisowe 170,00 od osoby.

Proponowane trasy:

1 dzień

-Spływ pontonowy Nysą Kłodzką (3h)-Bardo Śląskie (wejście na Kalwarię   i urwisko nad Bardem Śląskim)

2 dzień:

Rozpoczynamy przy dworcu kolejowym w Kamieńcu Ząbkowickim -Mauzoleum Hohenzollernów w Kamieńcu Ząbkowickim – Pałac Marianny Orańskiej   w Kamieńcu Ząbkowickim- (4 h)

ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnik otrzyma:

-ubezpieczenie NW (Signal Iduna-10000 PLN) na czas trwania rajdu ( ubezpieczenie nie obejmuje   zaginięcia lub utraty bagażu), za rzeczy pozostawione organizatorzy nie ponoszą   odpowiedzialności,

–   miejsce noclegowe 1x Hotel LIDO ul. Kościuszki 23A 57-540 Lądek-Zdrój tel: 506903227

-pamiątkowy znaczek metalowy,

– posiłek turystyczny na uroczyste zakończeniu rajdu,

– usługę przewodnika na trasie rajdu,

-wyżywienie tj. 1 obiadokolacja ,   1 x śniadanie, ognisko lub grill

-transport

-bilet wstępu do pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim

-materiały krajoznawcze, udział w konkursie krajoznawczym

– opłata za spływ pontonem w Bardzie

Obowiązuje Regulamin Rajdu KGHM Polska Miedź udostępniony na stronie www.pttk.lubin.pl

 

Zapisy wraz z opłatą do 19 maja 2018r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

UWAGA

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Uczestnicy startując w rajdzie oświadczają ,że zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki oraz   wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska                         w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach, portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

Także wyrażają zgodę   na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia) na potrzeby organizacyjne (kata pobytu w obiektach noclegowych, ubezpieczenie NW, listy uczestników) przez PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, www.pttk.lubin.pl, jak również na ich gromadzenie w bazie danych PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin,   zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997   o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją   z udziału                     w rajdzie KGHM Polska Miedź w dn. 08/09/10 czerwca 2018r.