Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Planowana trasa

Sobieszów– Zbójeckie Skały – Skalny Grzyb – Piekielny Kamień z platformą widokową – Zamek
Chojnik – Przełęcz Żarska (zielony) – Ścieżka Kunegundy – Żelazny Mostek, Dolina Choińca – Przełęcz Różyckiego – Rudzianki 591m.n.p.m. ,Czerwona Jaskinia -– Zachełmie – Przesieka
Waloński Kamień

Wycieczka odbędzie się tylko przy minimalnym  udziale 30 osób.

Wyjazd

7.00 z Lubina naprzeciwko „Jamników”

Koszt:

Członkowie PTTK             70,00  – opłacona składka członkowska za 2022r.

Pozostali                           80,00

zawiera: Transport, Ubezpieczenie NW Signal Iduna 10000,00.

Zapisy  do 30 lipca br 2022r. lub do wyczerpania miejsc.

Wycieczka ma charakter wędrówki turystycznej- górskiej .

Po zapisaniu na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 48 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Regulamin wycieczeki
 1. Uczestnictwo w wycieczce należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
 2. Zapisy wraz z wpłatą na każdą wycieczkę są przyjmowane w siedzibie oddziału lub na rachunek bankowy  do dnia podanego w ogłoszeniu danej wycieczki.
 3. Wycieczki przeznaczone są dla członków PTTK, a w przypadku wolnych miejsc skorzystać z udziału mogą osoby niezrzeszone chcące wypocząć w sposób aktywny.
 4. Z uczestnictwa w wycieczce  można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w siedzibie oddziału. W tym przypadku organizatorzy zwracają wniesioną przez uczestnika wpłatę.
 5. Po dniu zakończenia przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w wycieczce nie będzie zwracana wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna osoba nieznajdująca się na liście uczestników.
 6. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez organizatora (działacz,pilot, przewodnik).
 7. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki ,kolejności zwiedzania lub odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora,          a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (nagła zmiana pogody itp., zdarzenia losowe, wytyczne zw!iązane ze stanem epidemii koronawirusa).
 9. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osobom zapisanym zwracana będzie pełna wpłata wpisowa.
 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
   Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARSCoV-2 w wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które:
  w ciągu ostatnich 14 dni:
  przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
  miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
  miały kontakt z osobami z NCoViD19;
  miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
  miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu/duszności
  przebywają na kwarantannie;
  uzyskały pozytywny wynik tekstu na COVID 19;
  w dnu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej ..
  Każdy uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań do jego udziału w wydarzeniu.
  Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu spełnienia niezbędnych środków ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją epidemiczną.Jest świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
  • Wniesienie opłaty na wycieczkę  jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu oraz zezwoleniu na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniach danych osobowych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101,poz. 926j.t.za zm.) dla potrzeb organizacji wycieczki oraz przekazaniu tych danych ubezpieczycielowi.
  • ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
   W trakcie trwania wycieczki robione są fotografie grupowe oraz materiały filmowe, uczestnictwo w niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku danej osoby w mediach społecznościowych, materiałach reklamowych lub na stronie www.pttk.lubin.pl

Biorąc udział w wycieczce uczestnik powinien posiadać odpowiedni ekwipunek
turystyczny. /odpowiednie obuwie, ubiór dostosowany do panujących warunków pogodowych -ciepła bluza, czapkę, zapezpieczenie przeciwdeszczowe itp., ciepłą  herbatę w termosie,wodę, kanapki, słodki baton itp./

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk i maseczek.