Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Zapraszamy  na wycieczkę  górską . Tym razem będziemy odkrywać niewielkie pasmo Mieroszowskich Ścian na pograniczu polsko-czeskim koło Mieroszowa pod Wałbrzychem.

-rajd górski

-do przejścia ok 11 km,  6 h

MIEROSZOWSKIE ŚCIANY (665 m n.p.m,) -ZAWORY

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Zawory”

Jest to północno – zachodnia część Gór Stołowych, oddzielona od pozostałej części terytorium Republiki Czeskiej. W jego skład wchodzą tzw. „Mieroszowskie Ściany” leżące na południe od wsi Golińsk oraz pasmo górskie na zachód od wsi Różana i Łączna. Zbudowane z piaskowców z charakterystycznymi, spękanymi lub grzybiastymi formami skalnymi w części wierzchołkowej. Najwyższe wzniesienia to: Dziób (694 m. n.p.m. ), Mielna (661 m. n.p.m. ), Chochoł ( 672 m. n.p.m. ), Rogal ( 640 m. n.p.m. ).

Wyjazd z Lubina o godz. 7.00

Opłata

Członkowie z opłaconą składką za 2020 – 55,00

Pozostali                                                   65,00

Opłata zawiera:transport,opieka działacza PTTK.

Posiłki we własnym zakresie.

Ubiór dostosowany do uprawiania turystyki górskiej i stosowny do panujących warunków pogodowych !!!  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966 i 991) dopuszcza się organizowanie wycieczek pieszych z udziałem maksymalnie 150 osób (§ 15 ust. 9).
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia osoby poruszające się pieszo winny zachować odległość ponad 2 m od siebie, chyba że mają zasłonięte usta i nos, jak również wówczas, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk.