Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Trasa:

Świerki Dolne- Gontowa Góra (717 m n.p.m.- obiekt Risse )-Sokolec-Schronisko Sowa (900 m n.p.m.) -Przełęcz Sokola

13 pkt GOT  S.11, ok 11 km

Opłata:

50,00 członkowie PTTK

60,00 Pozostali

Koszt zawiera-transport, ubezpieczenie NW ( bez chorób przewlekłych) i opieka działacza PTTK Lubin.

Wyjazd 7.00 z Lubina

Cele rajdu

– poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i     edukacyjnych Gór Sowich oraz Parku Krajobrazowego Gór Sowich,
– wdrażanie idei ekorozwoju,
– popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
– popularyzacja odznaki Turysta Przyrodnik oraz GOT,
– zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,młodzieży oraz dorosłych.

 Postanowienie końcowe

1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu-   www.pttk.lubin.pl/inne/regulamin-wyjazdow
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych -górskich , nieprzemakalnej odzieży (np. peleryny) plecaka, chlebaka podręcznego, kanapki, picie, wyżywienie we własnym zakresie.
3.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami, na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
4    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
5.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.
Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.