Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Szkolne Koło GeoCachingu PTTK przy SP nr 10 w Lubinie

opiekun Anna Wysocka

==================================================

W dniu 10 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PTTK  „WŁÓCZYKIJ”. Na Zebraniu podsumowano i oceniono działalność Koła oraz jego władz w okresie kadencji 2014-2016.

Zebranie wybrało nowe władze Koła na okres czteroletniej kadencji             i delegatów na Zjazd Oddziału w Lubinie:

Skład Zarządu Koła :

Prezes Zarządu Koła – Eugeniusz Paszkiewicz
Wiceprezes Zarządu – Edward Krawiec
Skarbnik – Iwona Suchan

Skład Komisji Rewizyjnej Koła :

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Krystyna Kolasa
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Krystyna Kozicka

===========================================

 

30 grudnia 2016 r. odbyły się wybory zarządu Zakładowego Koła PTTK przy KGHM Polska Miedź SA  Oddział COPI w Polkowicach .

W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejną kadencję na lata 2017- 2020 zostali wybrani:
Irena Wojciechowska – Prezes
Zygmunt Garliński – Wiceprezes
Sławomir Rutyna-Skarbnik

 

===================================================

 

Rok 2016 zakończył się dla  Zakładowego Koła PTTK „ŁAZIKI” przy KGHM Oddział ZG „LUBIN” w Lubinie wyborami. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zakładowego Koła PTTK „ŁAZIKI” przy KGHM Oddział ZG „LUBIN” w Lubinie odbytego dnia 08 stycznia 2017r. zakończył pracę zarząd, którego Prezesem był Roman Kułak. Nowo wybrany zarząd będzie pracował przez najbliższe cztery lata kadencji. Zebranie, pomimo oficjalnego charakteru, zawierało elementy uroczyste i barbórkowe.

Zażarci  „szefowie” na najbliższe cztery lata występują w następującym składzie:

Roman Kułak – Prezes
Ryszard Kuc- Wiceprezes
Jacek Bieniek- Wiceprezes
Tadeusz Królewicz -Skarbnik
Stanisław Rodzeń – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna Koła PTTK:

Tadeusz Filipek                              Przewodniczący Komisji

Ludwik Droszczak

Jerzy Duljasz

========================================================

 

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Zakładowego Koła PTTK  „PIECHUR” przy  PMT LUBIN zaowocowało wyborem nowych władz:

Ryszard Wiśniowski                       Prezes

Beata Omiatacz

Jolanta Górska

Komisja Rewizyjna Koła PTTK:

Anna Albrechowicz                      Przewodnicząca Komisji

Gabriela Górska – Członek

=======================================================

W nowym Zarządzie  Klubu Górskiego PTTK  PROBLEM w Lubinie zasiedli:

Jan Augustyn – Prezes Naczelny K.G. Problem
Henryk Olejniczak –      II Prezes Klubu
Kacper Snowyda –      III Prezes Klubu
Dominik Ziembowicz – IV Prezes Klubu

Komisję Rewizyjną stanowią:

Jerzy Weiss – Przewodniczący Komisji.
Bożena Augustyn – członek Komisji
Leokadia Frączek – członek Komisji

========================================================

SKKT-PTTK „Rajdziki” przy SP nr 10 w Lubinie

opiekun Anna Wysocka

=======================================================

Koło Miejskie w Ścinawie działa w składzie:

Lucyna Kozłowska -Prezes

Anna Podbucka -Skarbnik

Joanna Męcik

Komisję Rewizyjną stanowią:

Kazimierz Makuchowski

Dorota Mum

==================================================

 

Zarząd Oddziału  PTTK „zagłębie Miedziowe” w Lubinie  rozwiązał uchwałą nr 23/XIV/2017 z dnia 17.02.2017r.  Zakładowe Koło PTTK „CEPRY”przy KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach oraz uchwałą nr 24/23/XIV/2017 z dnia 17.02.2017r.Zakładowe Koło PTTK przy Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź SA w Lubinie.

Rozwiązanie koła nastąpiło ponieważ:

-zaniechano działalność,

-spadła liczba członków poniżej minimum określonego regulaminem Koła przez okres l roku.

-nie przeprowadzono wyborów w kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2016/2017.

Fundusze  kół przechodzą na działalność statutową Oddziału PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie.