Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Zapraszamy na spływ kajakowy -27 lipca 2019r.

Planowana trasa spływu: Korzeńsko -Wąsosz                                                                                                           (Orla-Barycz – 19 km. ok 5 h)

 

Korzeńsko, zaczyna się tu dziki odcinek rzeki. Rzeka aż do Wąsosza płynie wśród pól   i łąk.  Spływ kończymy u ujścia Orli do Baryczy.

Start z Lubina – naprzeciwko „Jamników” w stronę Legnicy

godz. 8.00.

Zaczynamy ok 9.30 w Korzeńsku.

Koszt 75,00

dzieci do lat 7 darmowo.

zawiera

  • miejsce w kajaku,wiosła, kamizelki asekuracyjne
  • transport kajaków, transport z Lubina do Korzeńska i powrót
  • opieka ratownika WOPR
  • Ubezpieczenie NW Signal Iduna -10 000 PLN

Liczba miejsc 30 (15 kajaków)

Decyduje kolejnośc zgłoszeń wraz z wpłatą.

Zapisy do 12 lipca br.

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO 27.07.2019
Trasa : Korzeńsko-Wąsosz (19 km)
Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.Nie wolno zdejmować na wodzie w kajaku kamizelki asekuracyjnej (kamizelka powinna być założona i ściśle przylegać do ciała).
Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
Każdy uczestnik oświadcza, że umie pływać, ta umiejętność oraz stan mojego zdrowia pozwalają na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny
być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
Nie wolno wstawać, lub siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać wiosłami inne kajaki. Grozi to wywrotką, zniszczeniem sprzętu, w najgorszym wypadku utonięciem!
Zabrania się wypływania przed prowadzącego i pozostawania za zamykającym spływ, podczas płynięcia załogi powinny płynąć w odstępach 10-15m zachowując zawsze kontakt wzrokowy z innymi załogami.
W razie przeszkody na rzece lub wywrotki kajaka z jakiegoś powodu następna załoga podaje komendę STOP NA WODZIE! Wtedy pozostałe załogi podpływają do brzegów rzeki i kotwiczą łapiąc się czegoś (gałęzie, trawa, drzewo). Tylko najsprawniejsza załoga powinna pomagać poszkodowanym, inni czekają do końca usunięcia problemu.
W przypadku zatoru na rzece należy płynąć pod prąd, czyli wiosłować do tyłu lub zatrzymać się przy brzegu, pozwalając przepłynąć przez przeszkodę tym, którzy płyną przed nami.
Podczas pokonywania przeszkód, zakrętów, kładek można pomagać sobie wiosłem lub rękoma odpychając się od drzew, gałęzi lub brzegów rzeki. Pod kładkami wybieramy najwyższą stronę przepływu, kładziemy się w kajaku i układamy wiosła wzdłuż kajaka.
Bełki obłożone kamieniami pokonujemy samym środkiem w celu obniżenia ryzyka rozbicia kajaka. Śluzy, jazy i niebezpieczne miejsca- wysiadamy na brzeg i przenosimy lądem kajak na druga stronę przeszkody.
W razie wywrotki należy jak najszybciej wydostać się z wody i czekać na pomoc innych uczestników spływu.
Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NW.
Wniesienie opłaty za spływ jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu oraz zezwoleniu na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszenia danych osobowych( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.)dla potrzeb organizacji spływu oraz przekazaniu tych danych ubezpieczycielowi.
Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie podczas spływu.Zdjęcia mogą być wykorzystywane w celach promocji spływu.