Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

OODZIAŁ „ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE

Z A P R A S Z A

 

RAJD PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 

19 października 2019

 

Cele rajdu:

-poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych i edukacyjnych obszarów Dolnego Śląska oraz Borów Dolnośląskich

-wdrażanie ekorozwoju

-popularyzacja pieszej turystyki kwalifikowanej

-popularyzacja odznaki Przyrodnik oraz OTP,TDŚ,TZM

 

II Termin rajdu:

19 października 2019

 

III Program

8.30 zbiórka (miejsce do uzgodnienia z organizatorem)

10.00-12.00 –przejście piesze Buczyna Leśna Szprotawska –Piotrowice ok. 6 km    – Piotrowice –pomnik przyrody Dąb Chrobry, wędrówka pięknymi lasami Borów Dolnośląskich,

Trasa gruga

b)przejście Szlakiem Borowika (ok. 8 km)

12.30-13.30-planujemy wspólne ognisko (pieczenie ziemniaków)-miejsce na biwakowanie   w Piotrowicach

Wpłata na rzecz samorealizacji imprezy – rajdu wynosi – 17,00 zł. Opiekunowie grup zwolnieni są z opłaty na rzecz samorealizacji rajdu        (1 opiekun na 10 osób).

Członkowie PTTK z opłacona składką za rok 2019: 15,00.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują pamiątkowy znaczek, punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej, zapewnione ognisko z ziemniakami, drużyny pamiątkowy dyplom, transport, przejście z działaczami z PTTK.

Uwaga. Ze względu na kapryśną porę (np. błoto),wskazane jest również zabranie ochroniaczy od błota na łydki i obuwie, na zmianę skarpetki, w termosach ciepła herbatę.

Zabieramy ze sobą peiczywo,kiełbaski.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W rajdzie mogą uczestniczyć   zorganizowane drużyny szkolne ,za zgoda władz szkolych. Opiekunowie drużyn biorą udział niedpłatnie w składzie 1 opiekun na 10 dzieci. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Obowiązuje lista imienna.

Zapisy do 15.10.2019.

Obowiązki uczestników:

 • przestrzeganie niniejszego regulaminu, szczególnie warunków bezpieczeństwa,
 • stosowanie się do poleceń organizatora rajdu,
 • przestrzeganie dyscypliny w drużynie,
 • bezwzględny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
 • zachowanie ciszy podczas rajdu,
 • nie śmiecenia na całej trasie rajdu,

* ubiór dostosowany do pieszych wędrówek, peleryna przeciwdeszczowa, zakryte obuwie, skarpetki na zmianę.

Zasady bezpieczeństwa podczas rajdu

 • uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego,
 • zachowanie ostrożności na trasie rajdu oraz zasad poruszania się po drogach publicznych
 • konieczność posiadania elementów odblaskowych,
 • uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania postanowień „Karty Turysty”, ochrony przyrody,
 • obowiązuje przestrzeganie przepisów ppoż. oraz bezwzględny zakaz używania wyrobów tytoniowych na trasie rajdu oraz posługiwania się otwartym ogniem.

 

Postanowienia końcowe:

 • każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
 • ostateczna interpretacja postanowień regulaminu rajdu należy do organizatora,
 • członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NW wraz z ważną składką na rok 2017, pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 • w przypadku nie zgłoszenia się drużyny (turysty indywidualnego) wpłata na rzecz samorealizacji rajdu nie będzie zwracana,

*każda drużyna powinna być wyposażona w mapę, apteczkę turystyczną.

 • za szkody wyrządzone przez członków drużyny pełną odpowiedzialność ponosi Kierownik Drużyny, opiekun,