Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Prosimy, aby Interesanci załatwiający sprawy w biurze O/PTTK w Lubinie przestrzegali ogólnie obowiązujących w czasie epidemii zasad bezpieczeństwa, tzn. zasłaniali usta i nos, zachowywali bezpieczną odległość, a także zakładali rękawiczki jednorazowe lub dezynfekowali ręce po wejściu do biura.

Zachęcamy członków, klientów aby zapisy na wycieczki dokonywać telefonicznie, a opłaty regulować na rachunek bankowy.

 

Telefon 668 837 857, pttkolubin@interia.pl