Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Instrukcja dotycząca organizacji wycieczek pieszych   z udziałem do 150 uczestników organizowanych przez Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966 i 991) dopuszcza się organizowanie wycieczek pieszych z udziałem maksymalnie 150 osób (§ 15 ust. 9).

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia osoby poruszające się pieszo winny zachować odległość ponad 2 m od siebie, chyba że mają zasłonięte usta i nos, jak również wówczas, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub osobą z orzeczeniem               o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą      z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania    i używania indywidualnych środków do odkażania rąk.

Opublikowane rozporządzenie znosi także wymóg zachowywania 50 proc. pustych miejsc    w autokarze (paragraf 17, ustęp 1 punkt 2).

 

Zarząd Oddziału PTTK w Lubinie.