Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Informacja o składkach członkowskich na 2018 rok!

Od dnia 3 stycznia można już opłacać składkę członkowską na rok 2018.

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1) 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

2) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

3) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

4) 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Zapraszamy do wstępowania w szeregi członków PTTK wszystkich naszych sympatyków.

1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1) 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2) 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

3) 6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2018 w wysokości: 6,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

Zapraszamy z 2 zdjęciami po deklaracje.

Namawiamy również wszystkich do uzupełnienia składek za lata przerwy członkowskiej.

 

Czytaj – www.pttk.pl/ks3/dok/k19_u001_20171021.pdf.