Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

22.07.2018 – Wakacje z PTTK- Cykl imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu”

poczdam

BRAK MIEJSC  !!!!

P O C Z D A M

 

Zwiedzanie Poczdamu:

  • Pałac i park Sanssousi
  • Bildergalerie – galeria malarstwa – najstarsze muzeum królewskie na terenie Niemiec,
  • Kościół Pokoju i Mauzoleum Cesarza Fryderyka III,
  • Pawilon Chiński,
  • Pałac Oranżeryjny,
  • Cecilienhof – ostatni pałac zbudowany przez dynastię Hohenzollernów, w którym odbyła się konferencja poczdamska.

W trakcie zwiedzania czas wolny.

 

Wyjazd. 6.00 – Lubin naprzeciwko „Jamników”

Program ma charakter ramowy,  może ulec zmianie. Kolejność zwiedzania uzależniona od ruchu turystycznego.

Koszt: członkowie PTTK –100,00

             Pozostali               -110,00

Cena zwiera: transport, usługę przewodnika sudeckiego, ubezpieczenie NW.

Planowany powrót do godz.22.00

Bilety we własnym zakresie Wstępy do zwiedzanych obiektów: 22 euro/os. w tym polskojęzyczny audio-guide.

 

 

 

Osoba wnosząca opłatę za wycieczkę oświadcza, że się zapoznała z regulaminem wyjazdów i go akceptuje. Dostępny w biurze O/PTTK w Lubinie oraz na stronie www.pttk.lubin.pl

 

Tel. 668 837 857

Proponujemy wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Karta potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.