Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

22.04.2018-Kochanów (” stół sędziowski” ) – Zapomniane Skałki- Łączna- Róg(715m)-Chełmsko Śląskie

pom

BRAK MIEJSC  !!!!

TRASA:

Kochanów (Stół sędziowski) – Zapomniane Skałki- Łączna-

Róg(715m)-Chełmsko Śląskie

 

” Róg (715 m n.p.m.)
Najwyższe wzniesienie Zaworów – północnej części Gór Stołowych w formie spłaszczonego grzbietu zbudowanego z piaskowców, o stromych północnych i południowo-zachodnich zboczach. Z przecinek na płaskowyżu roztaczają się ładne widoki na okolice Chełmska Śląskiego, Góry Krucze oraz, w oddali, Karkonosze ze Śnieżką. Przez grzbiet przebiega szlak niebieski z Mieroszowa do Chełmska Śląskiego i dalej do Lubawki, łącząc się z łącznikowym szlakiem czerwonym od szosy z Chełmska do Łącznej na granicznej przełęczy Strażnicze Naroże (leśny parking, najkrótsze dojście na Róg). Przy szlaku niebieskim z Chełmska Śl. znajduje się barokowa, pocysterska kaplica św. Anny z XVII wieku.” (info:sudeckiedrogi.wordpress.com).

Zapomniane Skałki-jedne z najbardziej znanych w Zaworach grup skalnych zwanych Czartowskie Skały. Zbudowane są z triasowych piaskowców szarogłazowych ( 200 – 220 milionów lat ), nakrytych górnokredowymi piaskowcami. Są ukryte w lesie.Chronione są jako pomnik przyrody nieożywionej.

” We wsi Kochanów na Dolnym Śląsku, położonym niedaleko Krzeszowa i Kamiennej Góry, znajduje się cenny zabytek średniowiecznego prawa – stół sędziowski. O jego historii i znaczeniu informuje nas napis na tablicy umieszczonej obok:

„Stół sędziowski – unikalny obiekt nie tylko w skali kraju, ale także Europy. Jedyny na Dolnym Śląsku nieomal kompletnie zachowany pomnik średniowiecznego prawa. „Zestaw mebli sądowych” służył sędziom sądów wiejskich a także kościelnych. Sprawy sądowe rozpatrywane były publicznie pod gołym niebem i nierzadko kończyły się surowymi wyrokami. Kochanowski stół sądowy stanowi cenny zabytek. Przetrwał do naszych współczesnych czasów głównie za sprawą materiału, z którego został wykonany – z kamienia.” (http://gilori.blogspot.com)

Wyjazd 7.00 z Lubina -Jamniki w stronę Legnicy

Koszt

50,00  członkowie PTTK

60,00 pozostali

Kontakt tel.     668 837 857

pttkolubin@interia.pl

www.pttk.lubin.pl

 Świadczenia: transport, Ubezpieczenie NNW, opieka kadry PTTK.

 

Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja Regulaminu Wyjazdów Turystycznych Oddziału PTTK w Lubinie   umieszczonych na stronie www.pttk.lubin.pl

Uczestnik   wnosząc opłatę za wyjazd oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wyjazdów oraz go akceptuje.

 

Zapisy do 06 kwietnia  2018