Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Br

PĕkovStrážná hora – Hvězda ( 674 m n.p.m.), na której szczycie, na skalnej krawędzi, znajduje się barokowa kaplica Matki Boskiej Śnieżnej   Amercia – Křinice – Broumov

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki            z przyczyn niezależnych od organizatora a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody, oblodzenie szlaku itp.).

 

Należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport !!!-teren Czech.

Wpisowe:

-członkowie PTTK 45,00

-pozostali – 55,00

W ramach wpisowego: przejazd autokarem, ubezpieczenie,
opieka działacza O/PTTK w Lubinie.  Uczestnicy wycieczek, będący członkami PTTK   są objęci ubezpieczeniem w ramach opłaconej składki członkowskiej.

Uwaga zabieramy : ciepły napój, kanapki, ubranie dostosowane           do panujących warunków  w górach, odpowiednie obuwie.

 Wyjazd godz. 7.00 –Lubin, przystanek autobusowy naprzeciwko Jamników w stronę Legnicy.

Dokonanie opłaty za wycieczkę oraz uczestnictwo w wycieczcie jest jednoznaczne     z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wycieczki dla potrzeb PTTK, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Uczestnictwo oznacza zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.