Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

b

Wyjazd . 7,00 Lubin

Rybnica Leśna-Borowa ((853 m n.p.m.) -Przełęcz pod Borową- Wołowiec-Przełęcz Szypka- Dolina Szwajcarska-Stara Kopalnia -Wałbrzych

15 PKT GOT

===============================================

Koszt

50,00  członkowie PTTK

60,00 pozostali

Kontakt tel.     668 837 857

pttkolubin@interia.pl

www.pttk.lubin.pl

 Świadczenia: transport, Ubezpieczenie NNW, opieka kadry PTTK.

Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja Regulaminu Wyjazdów Turystycznych Oddziału PTTK w Lubinie   umieszczonych na stronie www.pttk.lubin.pl

Uczestnik   wnosząc opłatę za wyjazd oświadcza, że zapoznał się        z regulaminem wyjazdów oraz go akceptuje.

 

Bilety wstępu we własnym zakresie: Zwiedzanie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

20,00 bilet normalny

15,00 bilet ulgowy

55,00 bilet rodzinny

15,00 bilet grupowy