Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Urlop

Zapisy na wycieczki tylko telefonicznie:

668 837 857  w godz. 8.00-  17.00.

Wpłaty tylko na rachunek bankowy.

Bank Zachodni S.A. I O/Lubin

29 1090 2082 0000 0005 4600 4201.

====================================

 

Przypominamy,że na wycieczki nie ma rezerwacji bez opłaty.

W przypadku rezerwacji telefonicznych  wpłatę należy uiścić w ciągu 24 godzin, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Oddziału (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Oddziału).