Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

12 grudnia 2021r.- Grzbiet Lasocki – posumowanie sezonu turystycznego 2021r.

Zapraszamy na podsumowanie sezonu turystycznego 2021r. 

W planie przejście turystyczne po szlakch górskich oraz spotkanie integracyjne – turystyczne  przy ognisku.Także zostanie zamówiony dla każdego uczestnika obiad.

Proponowana trasa:

Przełęcz Kowarska-Rozdroże pod Łysociną- Białe Skały – Jarkowice ( ok 11 km,4 h,16 pkt GOT)

Organizator zastrzega zmianę trasy uwzględniając warunki pogodowe np. śnieg, duże oblodzenie!

Zaplanowano pobyt w schronisku Srebrny Potok -Jarkowice. Zabrać gotówkę aby zakupić np  kawę lub herbatę itp.

Pamiętaj, że wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji marszowej.

Biorąc udział w wycieczce uczestnik powinien posiadać odpowiedni ekwipunek
turystyczny. /odpowiednie obuwie, ubiór dostosowany do panujących warunków pogodowych -ciepła bluza, czapkę, zapezpieczenie przeciwdeszczowe itp., ciepłą  herbatę w termosie,wodę, kanapki, słodki baton itp./

Wycieczka odbędzie się tylko przy minimalnym  udziale 30 osób.

Wyjazd

7.00 z Lubina naprzeciwko „Jamników”

Koszt:

Członkowie PTTK              60,00

Pozostali                            70,00

zawiera: Transport, Ubezpieczenie NW Signal Iduna 10000,00, obiad- jednodaniowy, pobyt przy ognisku.

Zapisy  do 19.10.2021r.

Bilety wstępu oraz posiłek we własnym zakresie.

Wycieczka ma charakter wędrówki górskiej.

Po zapisaniu na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 48 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić organizatorowi udokumentowane koszty związane z realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla każdego klienta. Organizator informuje, że koszty te mogą kształtować się w następującej wysokości:

Rezygnacja od 5 do 1 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 70% wartości imprezy,

Rezygnacja w dniu wyjazdu lub w trakcie trwania imprezy – proporcjonalnie do poniesionych kosztów nie więcej niż 100% wartości imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki ,kolejności zwiedzania lub odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora,              a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (nagła zmiana pogody itp., zdarzenia losowe, wytyczne zw!iązane ze stanem epidemii koronawirusa).

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARSCoV-2 w wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które:
w ciągu ostatnich 14 dni:
przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
miały kontakt z osobami z NCoViD19;
miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu/duszności
przebywają na kwarantannie;
uzyskały pozytywny wynik tekstu na COVID 19;
w dnu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej ..
Każdy uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań do jego udziału w wydarzeniu.
Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu spełnienia niezbędnych środków ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją epidemiczną.

Jest świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

  • Wniesienie opłaty na wycieczkę  jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu oraz zezwoleniu na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniach danych osobowych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101,poz. 926j.t.za zm.) dla potrzeb organizacji wycieczki oraz przekazaniu tych danych ubezpieczycielowi.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W trakcie trwania wycieczki robione są fotografie grupowe oraz materiały filmowe, uczestnictwo w niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku danej osoby w mediach społecznościowych, materiałach reklamowych lub na stronie www.