Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

08.07.2018-Wakacje z PTTK- Cykl imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu”

szczaw

Unisław Śląski-Dzikowiec Wielki-Dzikowiec Mały-Boguszów Gorce-Chełmiec-Szczawno Zdrój

 Ok. 18 km, 25 pkt GOT

 Wyjazd. 7.00 – Lubin naprzeciwko „Jamników”

Program ma charakter ramowy,  może ulec zmianie.

Koszt: członkowie PTTK –50,00

           Pozostali                 -60,00

Cena zwiera: transport, usługę przewodnika sudeckiego, ubezpieczenie NW.

Planowany powrót do godz.19.00

Bilety we własnym zakresie ok.20,00 zł.

 Osoba wnosząca opłatę za wycieczkę oświadcza, że się zapoznała z regulaminem wyjazdów i go akceptuje. Dostępny w biurze O/PTTK w Lubinie oraz na stronie www.pttk.lubin.pl

 Tel. 668 837 857