Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

05.08.2018-Wakacje z PTTK- Cykl imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu”

Góra parkowa

Strzyżowiec-Zapora Maciejowiec-Radomice-Wleń-Góra Zamkowa 

Ok.16 km, 23 pkt GOT

Wyjazd. 7.00 – Lubin naprzeciwko „Jamników”

Program ma charakter ramowy,  może ulec zmianie.

Koszt: członkowie PTTK –50,00

             Pozostali               -60,00

Cena zwiera: transport, usługę przewodnika sudeckiego, ubezpieczenie NW.

Planowany powrót do godz.19.00

Bilety we własnym zakresie ok.20,00 zł

Osoba wnosząca opłatę za wycieczkę oświadcza, że się zapoznała z regulaminem wyjazdów i go akceptuje. Dostępny w biurze O/PTTK w Lubinie,Rynek 22 oraz na stronie www.pttk.lubin.pl

tel. 668 837 857