Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

01.07.2018-Wakacje z PTTK- Cykl imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu”

For2

Przełęcz Woliborska-Przełęcz pod Gołębią – Chochoł Wielki (754 m n.p.m.)- Forty Srebnogórskie-Przełęcz Srebrna –Żdonów

Ok. 9 km, 10 pkt GOT

Wyjazd. 7.00 – Lubin naprzeciwko „Jamników”

Program ma charakter ramowy,  może ulec zmianie.

Koszt: członkowie PTTK –50,00

             Pozostali               -60,00

Cena zwiera: transport, usługę przewodnika sudeckiego, ubezpieczenie NW.

Planowany powrót do godz.19.00

Bilety we własnym zakresie ok.20,00 zł

Osoba wnosząca opłatę za wycieczkę oświadcza, że się zapoznała z regulaminem wyjazdów i go akceptuje. Dostępny w biurze O/PTTK w Lubinie,Rynek 22 oraz na stronie www.pttk.lubin.pl

tel. 668 837 857

zdjęcie

http://forty.pl