Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Rajd pieszy – Dziewin 08 października br/ dla szkół/

Oddział PTTK w Lubinie zaprasza na rajd pn” Zdobywamy odznaki turystyki  kwalifikowanej PTTK” Dziewin   Regulamin  Rajdu I. Organizator rajdu: Oddział PTTK w  Lubinie                       Kierownik rajdu: Beata Polak II. Cele imprezy: -zdobywanie punktów  do odznak turystyki kwalifikowanej -poznanie walorów Dziewina i okolic, –  poznanie najciekawszych walorów przyrodniczych doliny Odry,…
Czytaj …

Szlak Polskiej Miedzi

Złota jesień jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Zapraszamy na spacer odnowionym szlakiem niebieskim -Szlak Polskiej Miedzi od Głuchowic do Polkowic. Udało się to nam dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu,

Regulamin wyjazdów

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach, rajdach, wyjazdach turystyczno-krajoznawczych, cyklu imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu” organizowanych przez  Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie   w okresie  01.01.2021-31.12.2021 Wycieczki, rajdy, wyjazdy turystyczno- krajoznawcze, cykl imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu” organizowane przez Oddział PTTK „…
Czytaj …