Konkurs Plastyczny "Barwy przyrody w mojej miejscowości" Drukuj Email

R E G U L A M I N

 

Konkursu plastycznego „ Barwy przyrody w mojej miejscowości”
 
 

 
 
 
 
 

Cele konkursu:

  •  zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na miasto i okolicę  w której mieszkają, zauważenie nie tylko tych znanych zabytków ale również najzwyklejszych miejsc jakimi są: skwerek z ławkami, plac zabaw na osiedlu, ulica miasta, latarnia, ogródek, szkoła itp., ukazanie ich w różnych porach roku.
  • umożliwienia uczestnikom konkursu rozwoju swoich umiejętności plastycznych.
  • zapewnienie prezentacji prac na wystawach pokonkursowych

Warunki konkursu:

·        uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież od 7 – 16 lat

·        prace  przysłane po terminie nie będą brane   pod uwagę

·        Komisja dokona oceny rysunków w następujących kategoriach wiekowych:

                                7 - 9   lat
                              10 -12  lat
                               13 -16 lat

Informacje dodatkowe

Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół Powiatu Lubińskiego .

W konkursie wezmą udział prace plastyczne w formacie A4 lub A3, wykonane w dowolnej technice plastycznej.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną. Mogą być wykonane farbami akwarelowymi, plakatowymi, pastelami olejnymi, z kolorowego papieru i innych materiałów.
Prosimy, aby na odwrocie prac podane były następujące dane:
- imię i nazwisko autora, jego wiek oraz adres i numer telefonu;
- adres i numer telefonu szkoły
- imię i nazwisko opiekuna

 
Termin nadsyłania prac:
prace wykonane zgodnie z regulaminem dostarczyć do dnia 10.10.2009r.                     

na adres:                   

Oddział PTTK  „ Zagłębie Miedziowe”w Lubinie

Rynek 22, 59-300  Lubin

Prawa autorskie

Udział w konkursie jest jednoznaczny udzieleniem prawa do nieodpłatnego

wykorzystywania prac  na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań PTTK  przechowywania i eksponowania w zasobach  PTTK.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z założeniami do niniejszego regulaminu.

Prace zgłoszone do konkursu po zakończeniu wystawy i pokazów, pozostają do dyspozycji organizatorów.                

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich

 

 

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia Organizatorzy

 

 

 

 Konkurs został dofinansowany ze środków

Powiatu Lubińskiego