Wyniki Konkursu Plastyczny "Barwy Przyrody w Mojej miejscowości

 

 


 

 

 

Lubin, dnia 30 października 2009r.. 

 

Protokół z posiedzenia jury konkursu plastycznego

pn.” Barwy przyrody w mojej miejscowości”

organizowanego przez Oddział PTTK

 „ Zagłębie Miedziowe „ w Lubinie
 

            Prace konkursowe można obejrzeć tutaj

 


W trakcie obrad, jury wyłoniło laureatów biorąc pod uwagę poziom artystyczny poszczególnych grup wiekowych ( 6 -10, 11 -13, 14 – 16 lat), twórcze i samodzielne podejście do realizacji tematu „Barwy przyrody w mojej miejscowości”, pomysł  oraz oryginalność wykonania.

 
Na konkurs plastyczny wpłynęło 240 prac.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie: 
 

Przewodniczący

Henryk Olejniczak

Członkowie:       

Kasper Nowak

Jerzy Dudek

Kacper Snowyda

 

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria : 

- poprawność merytoryczną

- technikę wykonanej pracy

- oryginalność

- pomysłowość

- estetykę  
 
 Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić 
i wyróżnić prace następujących uczestników konkursów.
 
 
 


I grupa: kat. 6 – 10 lat

I miejsce  Maja Czajkowska 

SP nr 14 w Lubinie 

opiekun Barbara Tadla

II miejsce – Dawid Kozłowski

SP  nr 8 w Lubinie,

op. Elżbieta Michalak

III miejsce- Wiktoria Nemochód

SP nr 14 w Lubinie

op. Magdalena Tkacz

III miejsce- Dawid Nemochód 

SP nr 14 w Lubinie

op. Magdalena Tkacz


WYRÓZNIENIA:

Karolina Gruszecka SP nr 3 w Lubinie op. Agnieszka Mielnik – Chudzia

2. Michał Buchowiecki SP nr 3 w Lubinie op. Agnieszka Mielnik – Chudzia

Karolina Szwedo SP nr 3 w Lubinie op. Agnieszka Mielnik – Chudzia

Nina Bober SP nr 3 w Lubinie op. Agnieszka Mielnik – Chudzia

Alicja Downar SP nr 14 Lubinie op. Karolina Tokarek

Julia Hejber SP nr 14 w Lubinie op. Magdalena Tkacz

Gabriela Walkowicz Przedszkole Miejskie nr 13 w Lubinie op. Violetta Kuziel

Wiktoria Szymańska Przedszkole Miejskie nr 13 w Lubinie op. Violetta Kuziel

Dominika Janisio SP nr 7 w Lubinie op. Dorota Milner

Weronika Wiśniowska SP nr 7 w Lubinie op. Dorota Milner

Jakub Strawczyński SP nr 5 w Lubinie op. Beata Martin

Żaneta Załęcka SP nr 14 w Lubinie op. Barbara Tadla

Bartosz Kochański SP nr 5 w Lubinie op. Anna Szwed


 

II grupa: kat. 10-13 lat

 

I miejsce             Maciej  Skuriat  

SP nr 5 w Lubinie

op. Dorota  Kwaśniewska

                        

II miejsce           Lilla Łomnicka

SP nr 3 w Ścinawie

op. Anna  Porębska

                          

III  miejsce        Jolanta Piecuch

SP nr 14 w Lubinie

op. Krzysztof  Figurski

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Katarzyna Rudzka SP nr 8 w Lubinie op. Elżbieta Michalak

Monika Maciejewska SP nr 5 w Lubinie op. Dorota Kwaśniewska

Dorota Godyń SP nr 5 w Lubinie op. Dorota Kwaśniewska

Hanna Rudnicka  Sp nr 5 w Lubinie Dorota Kwaśniewska

Klaudia Walkowiak Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio  w Lubinie op. Barbara Chlebicka

Konstancja  Wróblewska Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio  w Lubinie op. Barbara Chlebicka

Jakub Siwek  SP nr 14 w Lubinie

 

 

 III grupa: kat. 14-16 lat

 

I miejsce Magda Predko z Gimnazjum nr 5 w Lubinie                          

op. Dorota Kwaśniewska

II miejsce Marta Szuper z Gimnazjum nr 5 w Lubinie                         

op. Dorota Kwaśniewska

III Adrianna Dziuba  Gimnazjum Publiczne w Ścinawie                      

op. Barbara Chlebika

 

WYRÓZNIENIA

 

Magdalena Wysłocka z Gimnazjum nr 5 w Lubinie op. Dorota Kwaśniewska

 

 Nagrody zostały zakupione ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie.